Podmínky užití

Prosím přečtěte si následující základní pravidla, která opravňují Vaše použití stránky Nahraj.to a všech jejích služeb.

Obecné informace

Užívání služeb Nahraj.to jsou předmětem následujích podmínek:

  1. Používáním služeb stránky Nahraj.to souhlastíte, že jste právně vázáni těmito podmínkami, které nabývají účinosti okamžitě po Vašem prvním použitím služeb Nahraj.to. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, prosím nepoužívejte těchto služeb.
  2. Nahraj.to může kdykoliv změnit tyto podmínky pouhou změnou tohoto textu online. Kontrolujte tyto podmínky pravidelně, abyste si byli jisti, že neproběhly žádné změny. Pokud budete pokračovat v užívání služeb Nahraj.to i po provedených změnách, souhlasíte tímto se všemi provedenými změnami.

Užití stránky Nahraj.to a jejich služeb

  1. Web Nahraj.to můžete používat pouze k legálním účelům. Náhráním souboru na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že všechny Vámi poskytnuté materiály jsou přesné a originální, neporušují práva třetích stran včetně práv duševního vlastnictví a práva na soukromí.
  2. Souhlasíte s tím, že v přápadě, že třetí strana tvrdí, že jste nelegálně nahráli její materiál, berete plnou zodpovědnost na sebe, že tento Vámi poskytnutý materiál splňuje všechny platné zákony ČR.
  3. Pokud nahrajate nějaké soubory pomocí služby Nahraj.to, souhlasíte že soubory budou zvěřejněny a nebudete tvrdit, že vlastníte nebo máte výhradní práva na tento obsah.
  4. Web Nahraj.to nemůžete používat pro zveřejňování a distribuci pornografického a ilegálního materiálu, vyhružný, urážlivý, obtěžující, hanlivý, nebo rasově či etnicky škodlivý obsah, nebo jakýkoliv obsah vyjadřující nenávist vůči jakékoliv osobě nebo skupině osob z důvodu rasy, náboženství, barvy, vyznání, národnostního původu nebo sexuální orientace, nebo k šíření nevyžádaných reklamních či propagačních materiálů jakéhokoliv druhu.

Záruka a omezení odpovědnosti

Stránka Nahraj.to je poskytována "tak, jak je". Užívání informací získaných prostřednictvím těchto stránek je na vlastní nebezpečí. Nahraj.to nic nezaručuje a tímto se zříká jakýchkoliv záruk ve vztahu k této stránce, včetně záruky přesných a úplných informací nebo bezpečností poskytnutých dat. Nahraj.to nezaručuje, že tato stránka bude fungovat nepřerušeně nebo bez chyb, virů a jiných škodlivých komponent.

Nahraj.to není zodpovědná za bezpečnost dat nebo souborů nahraných na tento server. Jakákoliv data nebo soubory mohou být vymazány z našich serverů bez předchozího upozornění z jakéhokoliv důvodu.

Pokud máte dotazy a připomínky ohledně těchto podmínek můžete nám napsat.

Velikost maximálně 10MB. Všechny nahrané soubory jsou veřejně dostupné!

Nahrát nový soubor! | Poslední soubory | Podmínky užití | Ochrana soukromí | Kontakt | Chrome Extension |   FileLayer - File upload server   Nahraj.to